Nederweert Logo JAN Nederweert

Vragen over huisvesting Scouting Nederweert

Aan: Het College van B&W van de gemeente Nederweert.

Betreft: Vragen volgens artikel  41 van het Reglement van Orde inzake huisvesting Scouting Nederweert
 

 

 

 

Geacht College,

Scouting Nederweert heeft al vele jaren een wensbeeld om een nieuw scoutinggebouw te realiseren nabij de kanalenviersprong, aan Hulsen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente in het kader van accommodatiebeleid en de structuurvisie kanaalzone vaker met Scouting Nederweert gesproken over de huisvesting van Scouting Nederweert. Inmiddels is er ook een principeverzoek ingediend door Scouting Nederweert.

In de begroting 2019 is bij integrale ontwikkelingen kern Nederweert opgenomen dat er voor de korte, middellange en lange termijn samen met Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en Waterschap Limburg gebiedsprogramma’s worden uitgewerkt rondom de Noordervaart.

De fractie JAN is benieuwd naar de status van een nieuw nog te realiseren gebouw voor scouting
Nederweert en wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Wat is de status van een nieuw nog te realiseren gebouw voor land en waterscouting Nederweert?
  2. Heeft Nederweert hierover gesprekken gevoerd met de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat? Zo ja, wanneer hebben de gesprekken plaatsgevonden, zijn er gespreksverslagen en wat zijn de uitkomsten van deze gesprekken?
  3. Op welke wijze wordt Scouting Nederweert op de hoogte gehouden over het proces en wat is de planning om eventueel te komen tot een nieuw gebouw?
  4. Wanneer zijn de gebiedsprogramma’s rondom de Noordervaart uitgewerkt?
  5. In de begroting 2019 is beschreven dat het principeverzoek van scouting in 2019 wordt beoordeeld in relatie tot andere ontwikkelingen in Nederweert-dorp. Is dit principeverzoek reeds beoordeeld en wat is de uitkomst daarvan?
  6. Wordt er budget begroot voor nieuwe huisvesting voor scouting Nederweert in de begroting 2020?
  7. Kunt u ons periodiek op de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot de  huisvesting van scouting Nederweert?

Met vriendelijke groet,

De Fractie JAN

Marcel Vossen, Carin Sieben , Peter van Lierop, Pascalle de Rooij en Kevin Bax

 

          De antwoorden van de gemeente op bovenstaande vragen leest u hier.

Publicatiedatum: 08 september 2019

>