Nederweert Logo JAN Nederweert

Vragen over nieuwe projectopdracht N266 Randweg

Aan: Het College van B&W van de gemeente Nederweert.
 
Betreft: Vragen volgens artikel  41 van het Reglement van Orde inzake het project Randweg N266
 
 
Geacht College,
 
Op 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Nederweert een voorstel voor advies besproken inzake de Ontwerp-structuurvisie N266. Over dit project wordt al vele jaren gesproken en heeft de gemeenteraad inmiddels diverse besluiten genomen. 
 
De fractie JAN is net zoals de Provinciale Commissie omgevingsvraagstukken altijd van mening geweest dat nut en noodzaak van het project Randweg N266 niet is aangetoond en de eerder opgestelde MKBA laat zien dat de maatschappelijke baten niet opwegen tegen de kosten van dit project.
 
Na 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Nederweert niet meer gesproken over dit onderwerp. Nu, 9 maanden later, vernemen wij via een Provinciale memo dat er door de Provincie Limburg een nieuwe projectopdracht wordt opgesteld, waarbij de gemeenteraad van Nederweert actief wordt gevraagd om input aan te geven en zelfs een formeel standpunt moet innemen.
 
De fractie JAN heeft hierover de volgende vragen:
 
  1. Graag zouden wij willen weten op welke wijze uw College en de projectleiding op de hoogte is van de nieuwe projectopdracht?
  2. Welke opdracht hebben de Provinciale Staten genomen inzake de Randweg en het nieuw te ontwikkelen project?
  3. Op welke wijze worden burgers en stakeholders betrokken bij deze nieuwe opdracht? (Graag nader onderbouwen)
  4. Er wordt voorgesteld om op 20 april een werkbijeenkomst te organiseren voor de Raads-en Statenleden. Is deze bijeenkomst openbaar voor burgers en de media? (Graag onderbouwen)
  5. Wat houdt een werkbijeenkomst precies in en wat wordt precies verwacht van de gemeenteraad- en statenleden tijdens deze werkbijeenkomst op 20 april? (Dit mede doordat de gemeenteraad van Nederweert erg verdeeld is over dit onderwerp en er in de gemeenteraad reeds 9 maanden formeel niet meer is gesproken over dit project N266)
  6. Er wordt verwacht van de gemeenteraad om op 6 juni een formeel standpunt in te nemen met betrekking tot de nieuwe projectopdracht. Wanneer wordt het Raadsvoorstel openbaar en waarom wordt dit voorstel pas behandelt nadat de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid het Statenvoorstel heeft behandelt?
  7. Zijn hiermee alle eerdere besluiten vervallen? Graag aangeven hoe wordt omgaan met eerdere besluiten en in hoeverre deze worden meegenomen bij de nieuwe projectopdracht?
  8. Welke rol neemt het College van B&W in, wat is de rol van de gemeenteraad en de Provinciale Staten? Wie beslist uiteindelijk over deze nieuwe opdracht en kan het College een gedetailleerde planning met daarin de besluitdata aanreiken van dit complete project?
 
De Fractie JAN
Henk Cuijpers, Carin Sieben, Mart Knapen, Marcel Vossen en Peter van Lierop.
 

Publicatiedatum: 05 april 2017

>