Nederweert Logo JAN Nederweert

Vragen over leerlingenvervoer Budschop

Aan het College van B&W van de gemeente Nederweert.
 
Betreft: Vragen volgens art 41 RvO inzake leerlingenvervoer Budschop
 
Nederweert, 9 januari 2014
 
Geacht College,
 
De fractie JAN heeft in december 08-12-2013 na de begrotingsbehandeling aan het College vragen gesteld over de opbouw van het bezuinigingsbedrag van het leerlingenvervoer in Budschop, maar deze zijn tot op heden niet beantwoord. 
 
Wij hebben hierover met de griffier tussentijds weliswaar met strakke regelmaat contact gehouden, maar dat heeft tot op heden nog niet geleid tot beantwoording door het College. Wij zijn daarom nu genoodzaakt om onze vragen schriftelijk en formeel conform artikel 41 RvO te stellen, omdat dit klaarblijkelijk nodig is om het College hiertoe bereid te vinden. 
 
Dit is mede ingegeven door het feit dat we gezien hebben dat deze week vanuit de CDA-fractie vragen van gelijke strekking gesteld zijn en dat ons dit toch enigszins verbaasd heeft, omdat zij destijds bij de begrotingsbehandeling in de raad zonder voorbehoud ingestemd hebben met de bezuiniging. 
De fractie JAN heeft in de betreffende vergadering zelfs een voorstel in de vorm van een amendement ter stemming aan de raad voorgelegd om deze bezuiniging onmiddellijk ongedaan te maken. Geen enkele andere fractie heeft daar toen mee ingestemd. Wij overwegen dit voorstel opnieuw ter stemming aan de raad aan te bieden en zijn in afwachting van de antwoorden van het College op onze vragen. 
 
De fractie JAN heeft de volgende vragen:
  1. Wij willen van het College een onderbouwing van de bezuiniging van het leerlingenvervoer basisschool Budschop naar de sporthal voor de wekelijkse gymles van groep 7 en 8. Vooral hoe de bezuiniging van € 5.000,- eruit ziet!
  2. Is er ook gekeken naar de veiligheid van de leerlingen; m.a.w. heeft de basisschool wel voldoende capaciteit om voor een verantwoorde begeleiding te zorgen?
Wij verzoeken het College onze vragen spoedig en schriftelijk te beantwoorden.
 
Met vriendelijke groet,
 
De fractie JAN
Carla Dieteren, Henk Cuijpers, Mart Knapen, Peter van Lierop en Marcel Vossen
 

Publicatiedatum: 09 januari 2014

>